Escoles de Girona_booktrailer, lipdub, croma

Realització de tallers a les escoles de primària Carme Auguet, Bambini, Pare Coll, Dalmau Carles i l’escola d’educació especial de Palau. Creació de Booktrailers, Lip Dub i spots publicitaris mitjançant la tècnica crome.