Sub-límits_instal·lació fotogràfica

 

Aquesta instal·lació té com a finalitat crear una atmosfera des d’on plasmar el meu sentiment i percepció davant les limitacions, la manipulació i especulació d’imatge en el context social on actualment vivint. Una societat que ens imposa de diferents formes uns estereotips i cànons bellesa que provoquen conseqüències perilloses a les persones, convertint-nos en víctimes d’una societat superficial i amb valors desenfocats. Allò important no és arribar a la persona en estat pur, sinó mitjançant totes aquelles màscares necessàries per encaixar amb el nom de “persona normal”. Per això, trobo necessari que sigui un tema amb el qual treballar i evolucionar mitjançant la reflexió i l’actuació.

Instal·lació exposada a Bèlgica conjuntament amb el videoart col·lectiu Tybeau l’any 2012. Seleccionada, també, en la convocatòria d’artistes km0 del festival Ingràvid (Festival de Cultura Contempoànea de l’Empordà).