Concert Senyor Mit_projecció audiovisual

Aquest vídeo és un resum de la projecció audiovisual que vaig dur a terme pel concert de presentació del nou disc musical del grup Senyor Mit. L’escenari estava compost, entre altres elements, de tres televisions on es projectaven imatges en bucle en funció de la cançó que estaven tocant.