Corçà_agenda mensual

Versió digital de l’agenda mensual del municipi de Corçà. Els cromatismes utilitzats cada mes varien en funció de l’estació de l’any, en aquest cas, podem apreciar la primavera i l’estiu.