Cookingirona_imatge gràfica

A partir del llibre d’estil i el logotip de la cooperativa, m’he encarregat de dissenyar qualsevol tipus de pòster, targetes de visita, readaptacions del logotip per a diversos esdeveniments, etc. Tenint en compte que en la imatge gràfica inicial hi predominen les línies rectes i les formes triangulars, he intentat que tots els dissenys tinguessin aquest punt en comú.