Codiestudi_imatge gràfica

Implementació de la marca corporativa a diferents elements de treball de l’empresa seguint el seu llibre d’estil.